Protokoll Ta F11 för förflyttning! - Lidingö stad

7978

Fladdermusstyre i Vägpolitiken: Tjänstemannabeslut,

14:30-14:55. Plats. Sessionssalen, Rådhuset. Beslutande ledamöter. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Magnus Olsson   Kommunfullmäktige.

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

  1. Privat sjukförsäkring för pensionärer
  2. Manager events strategy red hat
  3. Bank berries
  4. Fettisdag 2021
  5. Semester i blekinge
  6. Knut hahnsskolan schema
  7. Ht17
  8. Mindfulnesscenter facebook

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF. Memorial är i huvudsak underlag till valärenden Ledamöterna i kommunstyrelsen förbereder ärenden så att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut. Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition.

Kommunfullmäktiges möte den 1 februari - Stockholms stad

Protokoll och kallelser hittar du  Kommunfullmäktige antog den 28 september Stockholms nya byggnadsordning. Byggnadsordningen är en del av stadens samlade strategier  Protokoll, Årsstämma Armada Fastighets AB, 2017-05-16. Protokollsutdrag, Stockholm stad, Kommunfullmäktige 2017-06-12, § 12, Sverigeförhandlingen –.

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Protokoll kommunstyrelsen den 31 mars 2021 - Huddinge

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Meetings+ Sök. Översikt Nämnder & Styrelser Stockholms Stad eDok Meetings Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Kommunfullmäktige Protokoll nr 9 2020-08-31 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 augusti 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:10 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-33 Justerat den 7 september 2020 Cecilia Brinck Jan Valeskog Ann-Katrin Åslund Mats Larsson Sekreterare 6LGD Kommunfullmäktige Protokoll nr 10 2020-09-28 § 11 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning år 2019 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bihang 2020:2) KS 2020/1020 Beslut 1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 1.
Kommunikationsavdelningen mau

On. 2021 - 02 - 21. Det bästa Stockholms Kommunfullmäktige referens Protokoll kommunfullmäktige. Handlingar kommunfullmäktige. Kommunrevisionen.

Du kan också ta del av äldre möteshandlingar från Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden till och med 2017. Ta del av kommunfullmäktiges möten. Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshusets rådssal. Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar.
Social rättvisa och jämlik hälsa

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Micasa Fastigheter (Protokoll ej publicerat) 2021-03-25. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd; Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Protokoll ej publicerat) 2021-03-24. Kulturhuset Stadsteatern AB (Protokoll ej publicerat) Stockholms Hamn AB (Protokoll ej publicerat) 2021-03-23. Socialnämnden Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 12 juni 2006 kl. 09.00 Justerat den 19 juni 2006; anslaget den 20 juni 2006 Barry Andersson Bo Bladholm Maria Hannäs § 1 Upprop Kl. 09.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ----- … Mötesdatum, föredragningslistor, PM och protokoll för kommunstyrelsen Du kan prenumerera på föredragningslistor och sammanträdesprotokoll, samt bevaka dina intresseområden. Mötesdokumentation från kommunstyrelsen till och med 17 januari 2018 Stockholms kommun / Kommunfullmäktige Avyttring av Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s tomträtt till fastigheten Idun 24 mars 26, 2021 at 11:00 by administrator Lämna en kommentar Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Uddevalla kommun Röster på partier som ej beställt valsedlar - riksdagsvalkrets Stockholms kommun Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen. Partibeteckning Kommunfullmäktige sammanträder 13.15 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte.
Kinesiska företag i göteborg

frisör vänersborg
neurologmottagningen karolinska
enterprise linux 8
hur planerar man föräldraledighet bäst
projekt ekonomi plan biznesi

Knivsta - Knivsta

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 22 mars 2021 Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 mars 2021–14 april 2021. Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus. Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet. Kommunfullmäktiges presidie, från vänster: 2:e vice ordförande Ann-Katrin Åslund (L), ordförande Cecilia Brinck (M), 1:e vice ordförande Rana Nasrindotter (S).

Protokoll Ta F11 för förflyttning! - Lidingö stad

Här finner du kallelser och protokoll för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnderna och de olika råden för år 2015. Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 22 mars 2021 Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 mars 2021–14 april 2021.

Mötet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 14.30 då beslutsärendena påbörjas. PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2021-02-10 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.