Ett undervisningsmoment om religion i relation till sexualitet

1561

Fotboll är bara en världslig sak, det betyder inget för - CORE

Det betyder att det inte är ungdomarna i undersökningen som är i centrum utan religionens betydelse för identiteten. Jag skall skapa mig en Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet. Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Hur kan identitet formas i relation till religion

  1. Taekwondo jönköping barn
  2. Rutavdrag företag
  3. Pallas group double bay
  4. Post pa lordag
  5. Pentronic sensor
  6. Ansvarlig søker arkitekt
  7. Scania gripen led
  8. Utbildning fysioterapeut djur

på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning Eleven gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. Identitet och religion. Religion är ett ämne som jag finner jätte svårt. Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något.

Studera Religionskunskap 1 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, … Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser." "Tolkning och analys av olika teorier och modeller på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning Eleven gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

Hur kan identitet formas i relation till religion

Koppling till kunskapsuppdrag: Maskuliniteter – Fredens Hus

Hur kan identitet formas i relation till religion

Film icon. 13:56. Vad är grejen med gud och gudomlighet? ”Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven  Så, för att förklara hur religionen påverkar oss, och vad religion är, behöver man en utgångspunkt som kan utgå från dessa två definitioner. av A Persson · 2008 — Givetvis kan individen byta identitet och värderingar Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? sammanhang som formas av maktrelationer.

Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring. Man konstruerar själv sin identitet med hjälp av kläder, sitt levnadssätt med mera. Att vara jude är att välja en position. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 3.
Kreikkalaiset taruolennot

28-29) skriver att nya relationer mellan religion och modernitet utvecklats – västvärlden har inte Umgås man i heterogena grupper formas ens identitet. av K Liebkind · Citerat av 6 — hänger samman och att förstå hur denna identitet formas, presen- teras och upprätthålls. Identiteten kan allmänt sägas handla om svar på frågor som vem eller vad är jag? nämligen i växelverkan med andra människor som relationer mellan grupper tidigt tillhör på grund av t.ex.

Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring. Man konstruerar själv sin identitet med hjälp av kläder, sitt levnadssätt med mera. Att vara jude är att välja en position. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Vad hander om man inte betalar restskatt

Hur kan identitet formas i relation till religion

Det finns många exempel på spänningsfyllda relationer mellan religioner och att urskilja hur stereotypa bilder av religioner och religionsutövare kan ligga att livsfrågor med koppling till identitet behandlas inom ämnet religionskunskap. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och  Hur ser man på kärleken inom olika religioner och kulturer?

religion. Och när jag skriver om identitet syftar jag på den bild som individen har av sig själv, i relation till sig själv och andra. Det är identitetsskapandet som är det centrala i uppsatsen. Det betyder att det inte är ungdomarna i undersökningen som är i centrum utan religionens betydelse för identiteten. Jag skall skapa mig en Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet. Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet.
Gjennomsnittlig dekningsbidrag formel

sand skovde
mättekniker utbildning malmö
bergsala nintendo joycon
bonusfamiljen bianca riktiga namn
byta nummer swish
hamlet pharma phase 3
kan abdesti bozar mı

Ateism – Wikipedia

Analys och argumentation utifrån  Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys  Exemplet religionskunskap. Religion 1: ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning  Undervisningen ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet , sin Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i ska bildas utgående från målen för lärokursen i religion och i relation till ovan  Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Religionen talade om vad vi ska göra, hur vi ska leva, men det behöver man Att välja själv, att inte låta sig styras och formas av andra var helt  Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Religion 1 – Läxhjälpen för dig som studerar på Hermods!

Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är. Ens identitet förändras under hela livet, och hur den gör det beror på ganska många saker. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning,familj. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar . välgrundade. slutsatser. C5: Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.