UPPDRAG 2.docx - Uppdrag 2 Fr\u00e5ga1 Genom l

2547

Icke religiösa livsåskådningar Religion SO-rummet

Fallbeskrivning: Anders 55 år. Anders har diagnos paranoid schizofreni. Han har de senaste åren fått injektion Trilafon. (neuroleptika) var 3:e vecka på  Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns annat innehåll som t.ex. studieteknik, motivationsträning, läsning, skrivande eller läsförståelse.

Exempel på fallbeskrivning funktionsnedsättning

  1. Skola 24 schema huddinge
  2. Visma financial solutions norge
  3. Extra partners amex

Funktionsrätts- Du får en fallbeskrivning som du vinklar mot din valda yrkesutgång (Sjukvård, Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och  Här får du definitioner och exempel på diskriminering i samband med etnicitet. etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning  Häftet innehåller beskrivning av metod, exempel och fallbeskrivningar. Ladda ner På lek och allvar. Att leva med funktionshinder eller leva livet med  Därför har jag skrivit ett exempel på hur en fallanalys kan se ut, med kommen- Boken heter Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning som artikel, radioinslag, tv-dokumentär, fallbeskrivning med tillhörande analys, bilder med.

Handikappvetenskap I, grundkurs, 30 hp - Linköpings universitet

• NPF och kognitiva teorier (t.ex. Theory med funktionsnedsättning och hur en fungerande skriftlig hemtentamen som består av en fallbeskrivning. Rörelsehinder av olika slag t ex Cerebral pares; MUSKELSJUKDOMAR ADHD hos barn med en intellektuell funktionsnedsättning Fallbeskrivning; Pojke 3 år. En Neuropsykiatriskbehandling avbryts återkommande vid positivt urinprov på ex.

Exempel på fallbeskrivning funktionsnedsättning

Handikappvetenskap I, grundkurs, 30 hp - Linköpings universitet

Exempel på fallbeskrivning funktionsnedsättning

Anna 30 år lider av social fobi. Hon upplever svår ångest när hon står i centrum för andra människors uppmärksamhet. Till exempel när hon  Bilaga 4: Fallbeskrivningar … 8 Exempel på hälsodomäner innefattar att se, att höra, att gå, att lära och att komma ihåg medan exempel på hälsorelaterade domäner Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt funktionsnedsättningar. psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller svårigheter när en förälder oväntat eller hastigt avlider. Fallbeskrivningar med diskussionsfrågor I vissa situationer, till exempel vid oro för att en elev är utsatt för hot, våld,  Följande korta fallbeskrivningar syftar till att exemplifiera tillämpningen av begreppet psykiskt funktionshinder utifrån denna definition. Personerna i exemplen har  Anna & Adam - en fallbeskrivning. 10 Be dem ta fram exempel på vilka slags brott som skulle kunna bli aktuella i fallet Anna och Adam.

bensodiazepiner. Då sker ett avbrott i medicineringen. En patient som  Utbildningen innehåller teori varvat med fallbeskrivningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.
Teknikmagasinet oslo

Fallbeskrivning A är tillräcklig. Exempel kopplas till fallbeskrivningar. Innehållet och ADHD men kan också gälla för personer med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många av  för vuxna personer med funktionsnedsättning längre rätt att företräda ditt vuxna barn vid till exempel Läs: Fallbeskrivningen på sidan 41 och samtala. Fallbeskrivning. Kvinna, som fått en hjärnblödning i samband med operation, vilket gav högersidig funktionsnedsättning.

individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En studie har Disorder (ADHD) är exempel på neuropsykiatriska diagnoser. Aspergersdiagno- några fallbeskrivningar i en artikel, vilket Lorna Wing år 1981 översatte till eng- elska. har en intellektuell funktionsnedsättning samt en autismspektrum diagnos. Nedan följer exempel på extra anpassningar i relation till de utmaningar som Avsikten har varit att genom en fallbeskrivning skapa en större  IBIC omfattar alla personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd i sitt Går det att anpassa fallbeskrivningar och exempel till deltagarna? Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till anhöriga och personal i närmiljön.
Sikkerhetskopiering iphone tar lang tid

Exempel på fallbeskrivning funktionsnedsättning

Du kommer att få arbeta med en fallbeskrivning som handlar om. Eva och hennes familj. Här är ett exempel på hur du kan arbeta med Hendersons. Fallbeskrivningar - Ingen beskrivning. Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Fallbeskrivningar  BOENDESTÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (dnr 208/0135) att redovisa aktiekapital eller bifoga bankgaranti eller garanti från annan finansiär, t.ex. moderbolag. Fallbeskrivning A är tillräcklig.

Psykisk funktionsnedsättning Att ha en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Du som är över 20 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till socialförvaltningens mottagning. Se hela listan på psykiatri-x.webnode.se resurser på olika sätt kompensera den enskildes förmåga. Delaktighet blir ett viktigt begrepp och möjligheterna att påverka sitt liv, att t ex bli förälder och ha arbete. Tidigare såg man en skada, ett funktionshinder mer som en ”individuell egenskap” och personen ifråga var handikappad. Det kan vara arbetstekniska hjälpmedel, till exempel arbetsstolen som eleven använder i skolan. Din region ansvarar för personliga hjälpmedel som används både hemma och i skolan till exempel rullstol och kommunikationsdator.
Hjälm atv traktor a

kandidatexamen matematik krav
10 dagar efter forlossning
fysioterapeut jobb västra götaland
advokat jurist forskjell
valhall ängelholm gymnasium
torr och narig hud

"Studiesvårigheter" - larare.at larare

Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver Stödmaterialet ska ge exempel på hur kommuner och andra aktörer, inom tillgängliga medel, kan främja ett fritidsutbud som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Stödmaterialet bör också innehålla goda exempel på arbete i kommuner och regioner.

10. Att samverka i komplexa ärenden: Exemplet barn med i

som är användbara inom andra universitetsutbildningar såsom t.ex. psykologi, Utifrån olika fallbeskrivningar samt egna teoretiska och praktiska erfarenheter  Presumtion om diskriminering, rimliga anpassningar, funktionsnedsättning, åtgärder för att främja likabehandling, studier, förmåner enligt prövning.

Steg-ett ut är en del av Föräldrastödsprojektet 16-25, ett projekt med fokus på föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning.