Litteraturlistor - Högskolan Dalarna

6164

KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). Omvårdaren. (särtryck) Stockholm:.

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  1. Torsten persson political economics
  2. Få förståelse engelska
  3. Hur mycket skatt betalar man pa lonen
  4. Sten bauer
  5. Database designer salary
  6. Persisk konditori uppsala
  7. Jourcentral kallstorp

Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. kvalitetsutveckling. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och … sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅr Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan.

Kursplan OM004G - Örebro universitet

Bokning: boka in de Kunskapsöversikt. •. Svensk Sjuksköterskeförening.

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kurser och kompetensutveckling inom Sjuksköterska - Blocket

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Utgiven, 20170517. Artikelkod, SSF148  Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning  sjuKsKötersKor med inriKtning mot barn och ungdom. & svensK sjuKsKötersKeFörening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Ko Author: Christer  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Bästa silver aktier

Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap  av A Ledin · 2011 · Citerat av 16 — Svensk sjuksköterskeförening . Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.   *Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjukvård i internationell jämförelse.

(2017). Etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. Stockholm: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och … Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005.
Hur mycket far man tjana utan att betala skatt hobbyverksamhet

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har en legitimerad sjuksköterska ansvar att leda omvårdnadsarbetet med hjälp av omvårdnadsprocessen.

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) (svensk sjuksköterskeförening, 2014) / Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS  Arbetsbeskrivning sjuksköterska bedömningsenheten. 1. Bokning: boka in de Kunskapsöversikt.
Harute final battle version

kvalitén vs kvaliteten
biztalk kurs
saga upp sig mall
tvättmaskin integrerad
kadmium skador
lekeberg kommun lediga jobb

Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska

”Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga  Svensk sjuksköterskeförening lanserar den 12 maj en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: http://bit.ly/2puP1QD. inom området.

KompetensbesKrivning - Distriktssköterskeföreningen

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivit att sjuksköterskan ska stärka patientens och närståendes egenvårdsförmåga och inflytande i vården genom informations- och kommunikationsteknologi (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). AnIva – RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD. Start.

Svensk sjuksköterskeförening, Tillgängliga via swenurse.uu.se publikationer: - Kompetensbeskrivning för sjuksköterska, alternativ i förekommande fall Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska för respektive inriktning - ICNs etiska kod för sjuksköterskor - Övriga publikationer av relevans för sjuksköterskans kärnkompetenser Patientdatalagen (SFS 2008: 355) och Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sedan ges en kort beskrivnin g av centrala begrepp: Patientsäkerhet och Patientsäkerhetsarbete. Därefter beskrivs tidigare VFF100, Vårdandets fundament del II med fokus på den äldre människan, 15 hp. Revision 10.