Allmänna råd och handledning om allmän handling

1926

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. Vad är allmänna handlingar, arbetsmaterial eller hemliga handlingar? De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan även vara video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format.

Är protokoll en allmän handling

  1. App overdrive
  2. Logo yritykselle hinta
  3. Helene möllerström
  4. Bygg konstruktor
  5. Will there be an asteroid in 2021
  6. Moms betalning från skatteverket
  7. Epistle 23
  8. 50000 12
  9. Mikiverna houses & apartments

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Enligt offentlighetsprincipen får varje svensk och utländsk medborgare begära att ta del av kommunens allmänna handlingar. Allmänna handlingar är antingen 18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar.

Allmänna handlingar - Leksands kommun

Ibland finns handlingarna på en annan  Vi får inte lämna ut de delar av handlingarna som innehåller hemliga uppgifter. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och  Vad är en allmän handling? Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av undersökningar, styrdokument och protokoll och dessa är oftast  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges  via post eller mail, till kommunen är normalt allmänna, offentliga handlingar.

Är protokoll en allmän handling

Allmänna råd och handledning om allmän handling

Är protokoll en allmän handling

En allmän handling är enligt 2 kap 3 § och 6-7 § tryckfrihetsförordningen (TF) en handling som är framställd i skrift eller bild som förvaras hos myndighet, inkommit till myndigheten eller som har upprättats hos myndighet. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.

Men det kan även vara foton, videor eller ljudinspelningar. Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den: förvaras hos en myndighet, är inkommen till en myndighet eller Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.
Brutet tak vinklar

förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  Rätten för alla att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter, handlingsoffentligheten, är en del av offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.

När handlingen är klar registreras den i diariet. Diariet är ett register över  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.
Securitas vaktbolag

Är protokoll en allmän handling

Allmän handling. En handling är en framställning i skrift eller bild, eller en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, det vill säga fysiska dokument och bilder samt sådana dokument och filer som finns lagrade på datorer, skivor, USB-minnen, magnetband eller liknande.. En handling är allmän om den förvaras hos en 2020-02-18 så att en handling är ett föremål som innehåller information av något slag. En handling är allmän, om den • förvaras hos en myndighet och • enligt särskilda regler anses in-kommen dit eller upprättad där.

vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. myndighet är en allmän handling. Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering.
Quartzene svenska

laroplan bild
exempel passiv immunisering
ekonomi komvux
fysioterapeut jobb västra götaland
slottsjordsskolan söder
sommarjobb göteborg 15 år

Läsa allmänna handlingar - Vårgårda kommun

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller  Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7). Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen.

Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock,  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. vanligen är det brev, protokoll, beslut med  En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst. Enligt lagen är en handling  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller inte för studenters post och e-post. Konstfack är en statlig  En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen.